Черкаський центр зайнятості оголошує відбір закладів освіти для організації професійного навчання безробітних

Новини

Черкаський обласний центр зайнятості оголошує відбір закладів професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі – заклад освіти), які надають освітні послуги з організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) послуги з проживання зареєстрованих безробітних (далі – Відбір). Відбір закладів освіти проводить Комісія центру зайнятості (далі – Комісія), яка здійснює його на постійній основі.

Ukrainian English Russian

За результатами Відбору формується перелік закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання (далі – Перелік закладів освіти) для реалізації можливості вибору зареєстрованими безробітними закладу освіти для професійного навчання та (або) проживання у період навчання. Перелік закладів освіти розміщується на вебсайтах обласного та Державного центрів зайнятості.

Пропозиції щодо участі у Відборі на постійній основі приймаються з 6 січня 2021 року за адресою: 18008, м. Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова, 56, кім. 113, відділ організації профнавчання, контактний телефон: (0472) 63-27-88.

 Години прийому: в робочі дні – з 8.00 до 17.00, обідня перерва ­– з 13.00 до 13.45,

в п’ятницю та передсвяткові дні – з 8.00 до 16.00, обідня перерва ­– з 13.00 до 14.00.

Для участі у Відборі заклади освіти подають свої пропозиції разом із такими документами:

1) щодо організації професійного навчання:

-інформація про наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

-інформація про наявність у закладу освіти свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти чи сертифіката про акредитацію освітньої програми за відповідною спеціальністю (за наявності);

-кошторис витрат на професійне навчання однієї особи за весь період навчання за окремою професією, спеціальністю (програмою, галуззю знань), складений відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти;

-інформація в довільній формі про матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення закладу освіти, наявність баз для проведення виробничої практики;

2) щодо організації проживання в період навчання:

-інформація в довільній формі про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання;

-інформація в довільній формі про умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, установленим законодавством;

-кошторис витрат або калькуляція на проживання одного слухача на добу, складені відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року     № 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти.

Разом із вищезазначеною інформацією (щодо організації професійного навчання та (або) організації проживання в період навчання) заклади освіти надають інформацію (подається у довільній формі та підписується керівником закладу освіти або уповноваженою особою) про доступність будівель, споруд і приміщень закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

Заклади освіти – учасники Відбору мають право замінити, відкликати подані документи або внести до них зміни протягом 10 робочих днів з моменту отримання письмових зауважень Комісії.

У разі ненадання закладом освіти в установлені строки документів із врахуванням аргументованих зауважень Комісії заклад освіти до Переліку закладів освіти не вноситься.

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних є:

-місце розташування закладу освіти в межах адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, міста Київ і Севастополь);

-наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

-наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти, потрібного для повного виконання навчальних планів та освітніх програм; наявність баз для проведення виробничої практики.

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації проживання зареєстрованих безробітних у період навчання є відповідність умов проживання санітарним нормам, установленим законодавством.

Заклади освіти, які пройшли Відбір на 2020 рік за професіями, спеціальностями (програмами, галузями знань), і які зазначені в Переліку закладів освіти на сайтах обласного та Державного центрів зайнятості, повторно Відбір не проходять.

Заклади освіти забезпечують актуальність відомостей про професії, спеціальності (програми, галузі знань), за якими буде здійснюватися професійне навчання зареєстрованих безробітних; про матеріально-технічне, навчально-методичне, кадрове забезпечення; про наявність баз для проведення виробничої практики; про вартість навчання та (або) проживання. У разі зміни відповідних даних заклади освіти протягом 15 робочих днів подають оновлену інформацію до Черкаського обласного центру зайнятості.

Список професій (спеціальностей, програм, галузей знань), за якими прогнозується професійне навчання безробітних у 2021 році не є вичерпним. Заклади освіти, підприємства, організації, установи можуть надавати пропозиції Комісії на Відбір щодо надання послуг з профнавчання за іншими професіями (спеціальностями, програмами, галузями знань) протягом календарного року відповідно до потреб регіонального ринку праці. Центр зайнятості вносить зміни до списку професій (спеціальностей, програм, галузей знань), за якими організовується професійне навчання зареєстрованих безробітних.

Прогнозована кількість слухачів з числа безробітних, яка потребуватиме місць для проживання  в період професійного навчання  –   100 осіб.

Механізм відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття регламентований наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 №269 «Про затвердження Порядку відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання» (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 25 жовтня 2019 року № 1553) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2019 року за  № 1154/34125.

Погода
Погода у Черкасах

вологість:

тиск:

вітер: